LatestNews

Prokuratura rejonowa Nowa Sól

Prokuratura rejonowa Nowa Sól

Rodzaje prokuratur

Jednym z najpowszechniej znanych organów ścigania w Polsce jest prokuratura. W masowych mediach często słyszymy o działaniach prokuratury, szczególnie od chwili połączenia funkcji Prokuratora Generalnego wraz z piastowaniem funkcji ministerialnych. W tym przypadku ministra Sprawiedliwości.

Jednakże oprócz Prokuratora Generalnego i Prokuratury Krajowej istnieją podległe im jednostki, o których słyszymy już dużo mniej. Należą do nich prokuratura regionalna, prokuratura okręgowa oraz prokuratura rejonowa. Wszystkie spośród nich działają jako organ ścigania i ochrony praworządności w Polsce.

Prokuratura okręgowa na swoim czele ma prokuratora okręgowego, który to poprzez działania urzędu uzyskuje możliwość uczestnictwa w postępowaniach sądowych prowadzonych przez sądami powszechnymi. Ma on również możliwość prowadzenia, przygotowywania oraz nadzorowania wszelkich postępowań wstępnych dotyczących przestępstw najwyższej wagi, jak przestępstwa kryminalne, przestępstwa natury finansowej oraz skarbowe.

Polecamy także nasze pozostałe wpisy: